توضیحات جلال شاملو رئیس کمیته استعدادیابی و عضو کارگروه شورای فنی تیم های ملی پایه درمورد چگونگی برگزاری مسابقات استعدادهای برترسال ۹۹

Esplicito توضیحات جلال شاملو رئیس کمیته استعدادیابی و عضو کارگروه شورای فنی تیم های ملی پایه درمورد چگونگی برگزاری مسابقات استعدادهای برترسال ۹۹

1 0 3 mesi fa
فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران برگزار می نماید مسابقه استعدادیابی
توضیحات جلال شاملو رئیس کمیته استعدادیابی و عضو کارگروه شورای فنی تیم های ملی پایه درمورد چگونگی برگزاری مسابقات استعدادهای برترسال ۹۹ بصورت مجازی

Seguici su Facebook